ورود
شناسه كاربري :
كلمه عبور :

پیام روز

پیگیری اصالت مدارک
شماره سند :

انتقادات و پشنهادات
درج انتقادات و پشنهادات
پیگیری نظرات
اگر تعداد حروف رمز شما بیش از طول محل ورود رمز بود در هنگام تایپ هیچ حرفی از بین نمی رود و کلمه رمز بصورت کامل مورد بررسی قرار می گیرد

در حفظ امنيت کلمه عبور خود دقت کنيد و آن را حتي براي نزديک ترين دوستان خود فاش نسازيد ، زيرا ممکن است اطلاعات شخصي شما فاش شود يا اطلاعاتي به نام شما در سيستم ثبت گردد

اگر هنگام تايپ کلمه عبور کند هستيد ، ممکن است ديگران کليدهايي که فشار مي دهيد را بخاطر بسپارند و از اين طريق پي به کلمه رمز شما ببرند هنگام کار با کامپيوتر هاي عمومي يا دانشجويي در صورت خروج از محل حتي اگر زمان آن کوتاه باشد ، حتما از سيستم خارج شويد

دقت داشته باشید با گوشی موبایل یا دوربین های کوچک از کی بورد شما در هنگام تایپ کلمه عبور فیلم برداری نشود

به اطلاع همکاران گرامي مي رساند که تفاوت حقوق سال 92 کارکنان رسمي پيماني قراردادي و هيات علمي درحال تهيه و تنظيم ميباشد وبعداز طي مراحل محاسباتي و تامين اعتباردر اسرع وقت به حساب شماواريز مي گردد.خواهشمند است ازتماسهاي مکرر با امورمالي و کارگزيني خودداري فرماييد .بعدازواريز فيش مربوطه درسيستم قابل مشاهده مي باشد.   


نام ونام خانوادگي

 

تلفن تماس

آقاي سعادت طيبي

مسئول احکام کارمندان رسمي پيماني

4755

آقاي علي دهقاني

مسئول احکام کارمندان رسمي پيماني وامورايثارگران

4912

آقاي ميثم مظلومي

مسئول احکام هيات علمي

4944

آقاي محمدحسين خاکسار

مسئول احکام کارمندان قراردادي

4761

خانم عفت زارع زاده

مسئول صدوراسناد

4778

آقاي هاشم جلودار

مسئول حقوق و دستمزد کارکنان رسمي و پيماني

4906

آقاي محمدحسين ذبيحي

مسئول حقوق و دستمزد کارکنان قراردادي

4729

خانم فرحنازتوانگر

رئيس اداره دريافت و پرداخت

4777

آقاي علي لامع

کارشناس بودجه (مسئول پستها)

4773

خانم ابراهيمي

مسئول وام کوثر،بقيه اله،شاهد

4772

خانم مرضيه صياد

مسئول وام خريد ووديعه مسکن

4758

خانم رويا مختاريان

مسئول سيستم

4763