هشدار
از همکاران گرامي خواهشمنديم در نگهداري و عدم فراموشي شناسه کاربري و کلمه عبور خود دقت فرمايند ودر صورت فراموشي رمز از لينک فراموشي گذرواژهاستفاده نموده و درخواست تعويض رمز به صورت تلفني ننمايند.
پیام روز
               ياد خدا آرام بخش دلهاست